Personvernerklæring GoMarina

1 Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i GoMarina, er å tilby den besøkende en enkel og sikker måte å kjøpe de produkter og tjenester som tilbys av havnen du besøker, herunder skape de rette forutsetningene for effektiv kundeoppfølging, samt sikre at kontrollører kan verifisere gyldig havnebevis.

Det er de enkelte havner og fritidssteder som tilbyr sine tjenester via GoMarina (herunder "de Behandlingsansvarlige") som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene som behandles gjennom GoMarina.

GoMarina er levert av WTW AS (herunder "databehandler") som behandler dine personopplysninger på vegne av de Behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale, ref. punkt 6.

2 Rettslig grunnlag

Nødvendig for å oppfylle avtalen

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder oppfylle tjenesteavtalen du og den behandlingsansvarlige inngår idet du tar i bruk appen og aksepterer avtalevilkårene. Før du registrerer deg i appen vil du bli informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

3 Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:

Brukernavn - Mobilnummer eller e-post: Minst én av disse opplysningene kreves registrert i din brukerprofil for å kunne tilby en tjeneste med sikker og verifisert innlogging. Det er også nødvendig for å sikre at du kan få tilgang til bevis i app på gyldig havneleie og kvitteringer på tidligere kjøp om du bytter mobil. Du kan velge om du vil oppgi et mobilnummer eller en e-post som ditt brukernavn. Denne personopplysningen er påkrevd i brukerprofilen.

Båt eller kjøretøy: Idet du registrerer deg i appen vil du bli bedt om å registrere informasjon om hvilken båt eller kjøretøy du benytter som besøkende i havnen. Dette for at havneverten skal kunne gjennomføre kontroll av båt/kjøretøy mot registrerte havneleie-betalinger.

E-postadresse for kvitteringer: Det er valgfritt å legge inn din e-postadresse til bruk for kvitteringsutsendelse under innstillinger i appen. E-post for kvitteringer er kun nødvendig dersom du ønsker å benytte deg av muligheten til å få kjøpskvitteringene dine tilsendt på aktuell e-postadresse.

Øvrig brukerinfo: Under innstillinger i appen har du mulighet til å registrere navn, telefonnummer, adresse og e-post. Disse feltene er kun påkrevde dersom du leier plass i en havn som av hensyn til nasjonale eller regionale regelverk er påkrevd å kreve inn denne informasjonen fra sine besøkende. Dersom du har registrert mobilnummer i profilen, enten som brukernavn eller som øvrig profilinfo, vil havneverten kunne benytte denne kontaktinformasjonen til å sende viktige beskjeder til besøkende i sin havn.

Informasjon knyttet til spesifikke havneprodukt: Ved leie i enkelte havner kan du bli bedt om å fylle ut opplysninger som behøves spesielt for det aktuelle kjøpet. Eksempel på dette er antall gjester eller ankomst/avreisetid. Dette er informasjon som sendes til havnen og oppbevares kun som adskilt data knyttet til det aktuelle kjøpet. Det vil ikke være videre overførbart til andre havner eller lagres videre i tilknytning til din profil.

Salgsdokumentasjon: All salgsdokumentasjon oppbevares i henhold til den nasjonale regnskapslovgivningen som gjelder i det landet hvor din havn befinner seg.

Informasjon om betalingsmiddel:

Bankkort - For å kunne betale med bankkort er det et grensesnitt mot betalingstjenesten som gjør at du kan registrere et betalingskort via GoMarina-appen uten at de fulle bankkortdetaljene vil lagres i GoMarina. Selv om du velger å lagre ett eller flere betalingskort i din profil, er det kun betalingstjenesten som har dine fulle bankkortdetaljer. I tilknytning til appen lagres kun de seks første og fire siste sifre på kortnummeret, samt utløpstidspunkt. Dette er en forutsetning for at kunden skal kunne gjenkjenne sitt innlagte kort, for å kunne generere de nødvendige detaljer som bør foreligge på en kvittering, samt å effektivt kunne håndheve kundens eventuelle rett til refusjon.

Teknisk informasjon: Når du benytter GoMarina-app eller besøker GoMarina.com blir din IP-adresse, tidspunkt for forepørselen, info om nettleser eller mobiltelefon, samt versjonsnummer og mobilplattform for app, inkludert valg språk, loggført i en applikasjonslogg. Disse opplysningene kreves for at løsningen skal kunne fungere på gitt plattform/mobiltelefon og logges for å sikre at tjenesten fungerer slik den skal. Dette gir oss også informasjon som er nødvendig for å løse problemet dersom det skulle oppstå en feil. Det benyttes ingen form for analyseverktøy (eks. Google Analytics) som kartlegger og loggfører handlingsmønster til identifiserbare brukere. Eneste relaterte funksjonalitet er krasjrapportering via HockeyApp som gir fullstendig anonymiserte krasjrapporter og er et hjelpemiddel for å sikre hurtig feilretting dersom appen krasjer.

Stedsinformasjon: Ved å akseptere at appen får tilgang til telefonens GPS, benyttes posisjonsdata kun lokalt på telefonen. Det loggføres ingen posisjonsdata i appen som videreføres til backend. Den eneste stedsinformasjonen som behandles informasjon om valgt havn og evt havneplass dersom oppgitt. Dette er nødvendig for å dokumentere kjøp, og gi informasjon til korrekt havn/Behandlingsansvarlig.

4 Informasjonskapsler

For å kunne benytte GoMarina.com eller GoMarinas web-baserte grensesnitt for havneverter, kreves det at man har informasjonskapsler (cookies) aktivert i sin nettleser. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at innlogging, navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig. Det er mulig å endre på innstillinger i nettleseren for å hindre nettstedet i å ta i bruk informasjonskapsler. Om du velger å skru av informasjonskapsel vil du oppleve problemer med at du blir logget ut. Dette fordi informasjonskapsler benyttes for å holde deg innlogget frem til du aktivt logger deg ut igjen eller du har vært inaktiv for lenge.

5 Statistikk

GoMarina benytter statistikk til å forbedre og videreutvikle tjenestetilbudet til GoMarina kundene. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er antall kjøp per havn og produktkategori på ulike tider av året og hvor mange som kjøper billetter via hvilken mobil-plattform (Android eller iOS). All statistikk som genereres i GoMarina-systemet, er i avidentifisert form og kan dermed ikke knyttes til din person.

6 Databehandler

WTW AS, som er leverandør av GoMarina, opptrer som databehandler på vegne havnene som er representert i GoMarina. Det er opprettet databehandleravtale mellom WTW AS og hver av havnene. Databehandleravtalen sikrer at WTW behandler alle personopplysninger i henhold til det som er angitt av havnene og beskrevet i denne personvernerklæringen.

De Behandlingsansvarlige (havnene) og WTW AS behandler personopplysninger i henhold til Europeisk personvernforskrift samt regnskapslovgivninger i alle land tilknyttet GoMarina-havnene.

7 Øvrige databehandlere tilknyttet GoMarina

Havnene er underlagt nasjonale og regionale rapporteringsplikter som pålegger dem å videreformidle ulik informasjon om de besøkende i sine havner til de myndigheter som krever det. Personopplysningene som samles inn eller genereres i GoMarina-løsningen blir ikke behandlet i systemer tilhørende andre underleverandører enn WTW og leverandør av betalingstjenestene i løsningen.

8 Kilder til personopplysninger

Alle personopplysninger som behandles i tilknytning til GoMarina er lagt inn eller generert av deg selv. Det er ingen innhenting av informasjon fra eksterne register eller tjenester.

9 Tilgang til personopplysninger

Personopplysninger som behandles vil kun være tilgjengelig for autorisert personell med tjenestlig behov hos de Behandlingsansvarlige og deres underleverandører, herunder betalingsformidlere, WTW AS og driftsleverandør.

Ingen opplysninger utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i eller utenfor Europa, som ikke er nevnt i denne personvernerklæringen.

10 Rettigheter og informasjonskrav

Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor, til enhver tid, tilgjengelig fra menyen i appen. Som bruker av GoMarina har du rett til:

11 Lagring og sletting

Alle data lagres i Norge på WTW's serversenter. Servere driftes av personell i Norge. Alle data som lagres i baksystemet oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning. Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det formålet de skal brukes til. Både de Behandlingsansvarlige og tjeneste-utvikler, WTW AS, har ivaretatt informasjonssikkerhetstiltak og interne rutiner for å verifisere at ingen personopplysninger kommer på avveie eller blir benyttet for andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Både den Behandlingsansvarlige, og dens databehandlere jobber etter prinsippene for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. I dette ligger blant annet at din personinformasjon ikke skal oppbevares lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet til tjenesten.

Profilinformasjon: Profilinformasjonen din oppbevares så lenge du som kunde har et aktivt avtaleforhold. Du har til enhver tid rett til å be om at din bruker blir slettet fra GoMarina. Du vil da måtte registrere deg på nytt i tjenesten dersom du ønsker å ta den i bruk ved en senere anledning. Mobilnummeret/e-posten din verifiseres ved hver innlogging. Dersom du har lagt inn andre personopplysninger i appen har du til enhver tid mulighet til å redigere disse i din profil under "Innstillinger".

Transaksjonshistorikk og salgsdokumentasjon: All salgsdokumentasjon oppbevares i henhold til den nasjonale regnskapslovgivningen som gjelder i det landet hvor din havn befinner seg. Kvitteringene på dine siste kjøp vil til enhver tid være tilgjengelig via appen. I henhold til krav fra betalingstjenestene plikter Havnene å gi deg tilgang til salgsdokumentasjon over alle kjøp av tjenester, med utløp innenfor de siste 20 mnd, som er utført av din bruker.

Teknisk informasjon og applikasjonslogg: Ulike deler av applikasjonsloggen oppbevares i tilstrekkelig tid til å sikre at tjenesten fungerer slik den skal og at kundene mottar den servicen de har krav på. Ved eksempelvis klagesaker som baserer seg på feil i tjenesten kan oppbevaringstid for relevant applikasjonslogg økes slik at den følger nødvendig tidsløp for å behandle ferdig klagen.

12 Sikkerhet

All kommunikasjon mellom løsningen og applikasjonene som kjører på sluttbrukes telefoner, foregår kryptert. All tilgang til systemet via web er kryptert. All dataoverføring internt mellom ulike komponenter i systemet foregår kryptert. Tilgang til å hente ut data kan kun skje via API som er kryptert og sikret med tilgangsnøkler. Tilgang til data via Havnens administrasjonsgrensesnitt er rollestyrt og personlig med hendelseslogging for sporbarhet. Administrasjonsgrensesnittet for løsningen er utformet med ulike tilgangsnivå slik at kun personer som behøver tilgang hos den Behandlingsansvarlige (havnen) eller WTW vil få adgang til kun den mengden informasjon som er relevant for deres behov.

13 Kontaktinfo

Ved behov for utvidet informasjon om behandlingen av personopplysninger hos den havnen du besøker, kan du ta kontakt direkte med den aktuelle havnen. Kontakinformasjon finner du under informasjon om havnen i appen.

Ved behov for utvidet informasjon vedrørende personvern og sikkerhet i GoMarina, ta kontakt med WTW AS. Oppdatert kontaktinformasjon finner du til enhver tid under "Om GoMarina" i appen, eller på hjemmesiden gomarina.com.

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via GoMarina-appen slik at du til enhver tid er informert om hvordan personopplysninger behandles.

Publisert: 14.05.2018

Oppdatert: 14.05.2018